fbpx

Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên và ngày giao dịch cuối cùng

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Đầu Tư TVT xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng.

hợp đồng

Tên

hợp đồng

Ngày thông báo

đầu tiên

Thời hạn phải tất toán
Vị thế mở mua Vị thế mở bán
RBEV21 Xăng RBOB

10/2021

Ngày thông báo đầu tiên: 28/09/2021

Ngày  giao dịch cuối cùng: 30/09/2021

Trước 21:00

ngày 24/09/2021

Trước 21:00

ngày 28/09/2021

MPOV21 Dầu cọ thô

10/2021

30/09/2021 Trước 15:00

ngày 28/09/2021

QOX21 Dầu Brent

11/2021

Ngày thông báo đầu tiên: 28/09/2021

Ngày  giao dịch cuối cùng: 30/09/2021

Trước 21:00

ngày 27/09/2021

Trước 21:00

ngày 28/09/2021

SBEV21 Đường 11

10/2021

Ngày thông báo đầu tiên: 30/09/2021

Ngày  giao dịch cuối cùng: 30/09/2021

Trước 21:00

ngày 28/09/2021

Trước 21:00

ngày 28/09/2021

PLEV21 Bạch kim

10/2021

Ngày thông báo đầu tiên: 30/09/2021

Ngày  giao dịch cuối cùng: 28/09/2021

Trước 21:00

ngày 28/09/2021

Trước 21:00

ngày 24/09/2021

CPEV21 Đồng

10/2021

Ngày thông báo đầu tiên: 30/09/2021

Ngày  giao dịch cuối cùng: 28/09/2021

Trước 21:00

ngày 28/09/2021

Trước 21:00

ngày 24/09/2021

SIEV21 Bạc

10/2021

Ngày thông báo đầu tiên: 30/09/2021

Ngày giao dịch cuối cùng: 28/09/2021

Trước 21:00

ngày 28/09/2021

Trước 21:00

ngày 24/09/2021

ZMEV21 Khô đậu tương

10/2021

30/09/2021 Trước 21:00

ngày 29/09/2021

ZLEV21 Dầu đậu tương

10/2021

30/09/2021 Trước 21:00

ngày 29/09/2021

NGEV21 Khí tự nhiên

10/2021

Ngày giao dịch cuối cùng: 28/09/2021 Trước 21:00

ngày 24/09/2021

Chia sẻ lên

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG GIAO DỊCH CHƯA ?

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn

Call Now