fbpx

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN GIAO DỊCH

  1. Sàn giao dịch hàng hóa TVT Gia Lai kính gửi Qúy khách hàng thông báo thay đổi thời gian giao dịch các hàng hóa trên sàn như sau: (Thời gian áp dụng từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019)

 

 
Ghi chú: Thời gian giao dịch của các sản phẩm khác vẫn diễn ra bình thuòng.
 

  1. Từ ngày 04/11/2019, thời gian giao dịch của các sản phẩm như sau:
STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Thay đổi về thời gian giao dịch
1 Ngô Nông nghiệp CBOT Thứ 2 – Thứ 6
Phiên 1 : 08:00 – 20:45
Phiên 2 : 21:30 – 02:20
(ngày hôm sau)
 
2 Ngô mini
 
Nông nghiệp CBOT Thứ 2 – Thứ 6
Phiên 1 : 08:00 – 20:45
Phiên 2 : 21:30 – 02:45
(ngày hôm sau)
 
3 Đậu tương
 
Nông nghiệp CBOT Thứ 2 – Thứ 6
Phiên 1 : 08:00 – 20:45
Phiên 2 : 21:30 – 02:20
(ngày hôm sau)
 
4 Đậu tương mini Nông nghiệp CBOT Thứ 2 – Thứ 6
Phiên 1 : 08:00 – 20:45
Phiên 2 : 21:30 – 02:45
(ngày hôm sau)
 
5 Dầu đậu tương Nông nghiệp CBOT Thứ 2 – Thứ 6
Phiên 1 : 08:00 – 20:45
Phiên 2 : 21:30 – 02:20
(ngày hôm sau)
 
6 Khô đậu tương Nông nghiệp CBOT Thứ 2 – Thứ 6
Phiên 1 : 08:00 – 20:45
Phiên 2 : 21:30 – 02:20
(ngày hôm sau)
 
7 Lúa mỳ Nông nghiệp CBOT Thứ 2 – Thứ 6
Phiên 1 : 08:00 – 20:45
Phiên 2 : 21:30 – 02:20
(ngày hôm sau)
 
8 Lúa mỳ mini Nông nghiệp CBOT Thứ 2 – Thứ 6
Phiên 1 : 08:00 – 20:45
Phiên 2 : 21:30 – 02:45
(ngày hôm sau)
 
9 Cà phê Robusta Nguyên liệu
công nghiệp
ICE EU Thứ 2 – Thứ 6
16:00 – 00:30
(ngày hôm sau)
 
10 Cà phê Arabica Nguyên liệu
công nghiệp
ICE US Thứ 2 – Thứ 6
16:15 – 01:30
(ngày hôm sau)
 
11 Ca cao Nguyên liệu
công nghiệp
ICE US Thứ 2 – Thứ 6
16:45 – 01:30
(ngày hôm sau)
 
12 Đường Nguyên liệu
công nghiệp
ICE US Thứ 2 – Thứ 6
15:30 – 01:00
(ngày hôm sau)
 
13 Bông Nguyên liệu
công nghiệp
ICE US Thứ 2 – Thứ 6
09:00 – 02:20
(ngày hôm sau)
 
14 Cao su RSS3 Nguyên liệu
công nghiệp
TOCOM Thứ 2 – Thứ 6
Phiên 1 : 06:45 – 13:10
Phiên 2 : 14:30 – 16:55
(ngày hôm sau)
15 Cao su TSR 20 Nguyên liệu
công nghiệp
SGX Thứ 2 – Thứ 6
06:55 – 17:00
 
16 Bạch kim Kim loại NYMEX Thứ 2 – Thứ 6
06:00 – 05:00
(ngày hôm sau)
17 Bạc Kim loại COMEX Thứ 2 – Thứ 6
06:00 – 05:00
(ngày hôm sau)
18 Đồng Kim loại COMEX Thứ 2 – Thứ 6
06:00 – 05:00
(ngày hôm sau)
19 Quặng sắt Kim loại SGX Thứ 2 – Thứ 6
Phiên 1 : 06:25 – 19:00
Phiên 2 : 19:15 – 03:45
(ngày hôm sau)
Chia sẻ lên

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG GIAO DỊCH CHƯA ?

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn

Call Now