fbpx

Nông sản / Ngô mini

Hàng hóa giao dch
Ngô CBOT
Mã hàng hóa
XC
Đ ln hđng
1000 gi / Lot  
Đơn v yết giá
cent / gi
Thi gian giao dch
Th 2 - Th 6:  • Phiên 1: 07:00 - 19:45 • Phiên 2: 20:30 - 01:45 (ngày hôm sau)
Bước giá
0.125 cent / giạ, 1 bước nhảy về giá khách hàng sẽ lời/lỗ 10$
Tháng đáo hn
Tháng 3, 5, 7, 9, 12
Ngày đăng ký giao nhn
Ngày làm vic th 5 trước ngày thông báđu tiên
Ngày thông báo đu tiên
Ngày làm vic cui cùng ca tháng lin trước tháng đáo hn
Ngày giao dch cui cùng
Ngày làm vic trước ngày 15 ca tháng đáo hn
Ký qu
Theo quy đnh ca MXV
Gii hn v thế
Theo quy đnh ca MXV
Biên đ giá
Gii hn giá ban đu
Gii hn giá m rng
$0.25/gi
$0.40/gi
Phương thc thanh toán
Giao nhn vt cht
Tiêu chun cht lượng
Ngô ht vàng loi 1, loi 2, loi 3 
Theo quy định của sản phẩm Ngô CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT. Ngô được chấp nhận giao dịch là ngô loại 1, ngô loại 2, ngô loại 3 đáp ứng những tiêu chuẩn được mô tả ở bảng dưới:

Phân loại

Trọng lượng thử nghiệm tối thiểu trong 1 giạ

Độ ẩm tối đa

Tỷ lệ tối đa số hạt vỡ và hạt ngoại lai

Số hạt hư tối đa

Hạt hư do nhiệt

Loại 1

56 pound

14%

2.00%

3.00%

0.10%

Loại 2

54 pound

15.50%

3.00%

5.00%

0.20%

Loại 3

52 pound

17.50%

4.00%

7.00%

0.50%

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG GIAO DỊCH CHƯA ?

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn

Call Now