fbpx

Những điều bạn cần biết về thị trường hàng hóa giao sau và mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa (Phần 2)

Trong bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về khái niệm mua bán hàng hóa giao sau và thị trường hàng hóa giao sau. Ở phần này, TVT xin tiếp tục chia sẻ đến bạn Các khái niệm mua bán hàng hoá thông qua Sở Giao dịch Hàng hoá theo pháp luật thương mại Việt Nam. Cùng tham khảo nhé!

mua bán hàng hóa giao sau

Thị trường hàng hóa giao sau

Thị trường này bao gồm các hình thức giao dịch khác nhau như:

 • Thị trường triển hạn
 • Thị trường kì hạn
 • Thị trường tự chọn.

Thị trường kỳ hạn hàng hóa là sự phát triển ở trình độ cao của thị trường triển hạn. Sự phát triển đó thể hiện ở chỗ thị trường kì hạn là thị trường có tổ hức chặt chẽ. Các giao dịch hợp đồng trong thị trường kì hạn chỉ được thực hiện tại địa điểm duy nhất là Sở giao dịch hàng hóa. Đây được gọi là hình thức mua bán qua Sở Giao dịch Hàng hóa.

Mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch Hàng hoá

Đây là giao dịch mua bán hàng hoá. Theo đó các bên thỏa thuận thực hiện việc mua bán lượng nhất định của loại hàng hoá nhất định qua Sở giao dịch hàng hoá. Theo những tiêu chuẩn của Sở với giá được thoả thuận tại thời điểm giao kết hợp đồng. Thêm vào đó là thời gian giao hàng được xác định tại một thời điểm trong tương lai .

Từ khái niệm trên có thể thấy việc mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá có những dấu hiệu riêng biệt.

mua bán hàng hóa giao sau

Đó là:
Thứ nhất

Chủ thể hoạt động mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá gồm các thương nhân là:

 • Nhà giao dịch
 • Nhà môi giới
 • Khách hàng
 Thứ hai

Việc mua bán hàng hoá được thực hiện tại sở giao dịch hàng hoá. Đây là tổ chức được thành lập để cung cấp các tiện ích cho việc tiến hành các giao dịch kì hạn, quyền chọn và một số giao dịch giao sau khác. 

Mua bán hàng hoá qua sở giao dịch, các chủ thể được sở giao dịch cung cấp nhiều tiện ích như:

l) Cung cấp và duy trì nơi mua bán cụ thể (thường gọi là sàn giao dịch). Tại đây hợp đồng kì hạn và quyền chọn được các thành viên của sở mua và bán;

2) Đề ra các quy tắc, quy chế để điều hành hoạt động kinh doanh hàng hoá giao sau diễn ra tại sở. Giám sát, thực thi các quy tắc, quy chế đó;

3) Thúc đẩy hoạt động mua bán kì hạn và quyền chọn của các thành viên. 

Thứ ba

Hàng hoá trong mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá mang những đặc điểm riêng biệt. Đó là những hàng hoá tồn tại sự biến động lớn về giá trong thị trường giao ngay. Vì vậy, họ đưa các loại hàng hoá này tham gia vào thị trường kì hạn và thị trường quyền chọn để tự bảo hiểm. Điều này được hiểu là nếu giá cả của loại hàng hoá đó chỉ do một người ấn định thì không còn sự biến động tự phát về giá. Do đó cũng không còn nhu cầu về thị trường các hợp đồng kì hạn hoặc quyền chọn.

Thứ tư

Hoạt động mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá thông thường được thực hiện bằng hai loại hợp đồng cơ bản:

 • Hợp đồng kì hạn
 • Hợp đồng quyền chọn.
Thứ năm

Hoạt động mua bán hàng hoá thông qua sở giao dịch hàng hoá mang tính đầu cơ. Nhằm mục đích sinh lợi, cho phép các bên tự phòng ngừa rủi ro bằng những hợp đồng kì hạn.

Thứ sáu

Hoạt động mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá phản ánh biến động của quan hệ cung cầu, sự thay đổi giá cả trên thị trường. Các thông tin từ hoạt động này tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà kinh doanh tham khảo khi giao dịch, kí kết hợp đồng. Nó phản ảnh được sự biến động của nền kinh tế và góp phần ổn định giá cả. Giúp các nhà sản xuất kinh doanh khi ra các quyết định đầu tư dưới hình thức giao kết các hợp đồng kì hạn.

3.2. Khái niệm mua bán hàng hoá thông qua Sở Giao dịch Hàng hoá theo pháp luật thương mại Việt Nammua bán hàng hóa giao sau

Giống như luật về mua bán hàng hoá tương lai của các nước, Luật Thương mại năm 2005 cũng đưa ra khái niệm về mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá. Khoản 1 Điều 63 Luật thương mại năm 2005 quy đinh: “Mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch Hàng hoá là hoạt động thương mại theo đó các bên thoả thuận thực hiện việc mua bán một lượng hàng hoá nhất định của một loại hàng hoá nhất định qua sở giao dịch hàng hoá theo những tiêu chuẩn nhất định của sở giao dịch hàng hoá với giá được thoả thuận tại thời điểm giao kết hợp đồng và thời gian giao hàng được xác đinh tại một thời điểm trong tương lai“.

Có thể thấy, khái niệm này đã thể hiện đầy đủ bản chất của hoạt động mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá.

Đặc điểm mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá

Thứ nhất

Mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá là hoạt động thương mại. Đây là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi. Bao gồm:

 • Mua bán hàng hoá
 • Cung ứng dịch vụ, đầu tư
 • Xúc tiến thương mại
 • Các hoạt động nhằm sinh lợi khác.
Thứ hai

Thoả thuận mua bán các bên phải được thực hiện thông qua chủ thể thứ ba là sở giao dịch hàng hoá. Tuân thủ các điều kiện cụ thể do sở giao dịch đặt ra. Đây là điểm khác biệt cơ bản. Đối với hoạt động này, thoả thuận mua bán các bên nhất thiết phải thực hiện thông qua sở giao dịch hàng hoá. Sở giao dịch hàng hoá đóng vai trò trung gian, Kết nối quan hệ mua bán hàng hoá của các bên mua bán hàng hoá. Để tham gia, người mua và người bán phải đáp ứng được những yêu cầu nhất định do sở giao dịch hàng hoá đặt ra. Việc mua bán được diễn ra theo trình tự, thủ tục chặt chẽ, thống nhất theo quy định.

Thứ ba

Chỉ một số hàng hoá nhất định đáp ứng các tiêu chuẩn do sở giao dịch hàng hoá quy định mới được mua bán thông qua sở giao dịch. Như vậy, không phải tất cả các loại hàng hoá đều được giao dịch ở Sở Giao dịch Hàng hoá. Việc giới hạn này phù hợp với tính chất và quy định của pháp luật các nước trên Thế giới.

Thứ tư

Giá cả của hàng hoá do các bên mua bán thoả thuận là giá của hàng hoá đó tại thời điểm giao kết hợp đồng và thời gian giao hàng được xác định tại thời điểm trong tương lai. Đây là điểm khác biệt cơ bản đối với các hoạt động mua bán hàng hoá thông thường.

Thứ năm

Hình thức mua bán hàng hoá thông qua sở giao dịch hàng hoá là hợp đồng. Tuy tại khái niệm không chỉ rõ hình thức mua bán hàng hoá thông qua Sở Giao dịch Hàng hoá là hợp đồng song quy định “… với giá được thoả thuận tại thời điểm giao kết hợp đồng” trong Luật thương mại năm 2005 đã gián tiếp quy định hình thức của giao dịch này là hợp đồng.

Như vậy khái niệm mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch Hàng hoá tại Luật Thương mại năm 2005 đã thể hiện đầy đủ bản chất của giao dịch hàng hoá trên thị trường hàng hoá giao sau tập trung và cơ bản phù hợp với quy định của pháp luật các nước trên thế giới. Quy định này của Luật cũng đã khẳng định Nhà nước thừa nhận về mặt pháp lí đối với hoạt động này trong giao lưu thương mại ở Việt Nam và bước đầu tạo cơ sở pháp lí để nó được diễn ra trên thực tế.

Tóm lại

Luật Thương mại năm 2005 mới chỉ dừng lại ở việc đưa ra khái niệm về mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch Hàng hoá mà chưa đi vào quy định các vấn đề cụ thể về tổ chức và hoạt động mua bán hàng hoá qua sở giao địch. Hiện các quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch Hàng hoá đã được ghi nhận trong Nghị định của Chính phủ số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006. Tuy nhiên, đó chỉ mới là những căn cứ pháp lí cho việc ra đời của sở giao dịch hàng hoá ở nước ta.

————
Tìm hiểu thêm giao dịch hàng hóa phái sinh: https://sanhanghoa24h.com/huong-dan-su-dung-website-sanhanghoa24h/
————
Đăng kí mở tài khoản giao dịch và nhận tư vấn miễn phí: https://sanhanghoa24h.com/mo-tai-khoan-mien-phi/
Hotline/Zalo tín hiệu xuyên suốt: 0906 543 852
————
Tải app xem giá
Adnroid: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sanhanghoa24h.trading
iOs: https://apps.apple.com/us/app/s%C3%A0n-h%C3%A0ng-ho%C3%A1-24h/id1501459410?ls=1
————

Đầu Tư TVT
Trụ sở chính: 12/01 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai
Chi nhánh Đà Nẵng: Tầng 1 tòa nhà Đường Việt, số 30 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu, Đà Nẵng

Chia sẻ lên

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG GIAO DỊCH CHƯA ?

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn

Call Now