fbpx

Những điều bạn cần biết về thị trường hàng hóa giao sau và mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa (Phần 1)

Mua bán hàng hoá giao sau được hình thành và phát triển từ hoạt động mua bán hàng hoá nông sản của các nước có nền nông nghiệp phát triển. Xuất phát từ đặc tính của sản xuất nông nghiệp là tính thời vụ. Tình trạng cung vượt quá cầu khi thu hoạch, “được mùa lại rớt giá” làm cho người sản xuất nông sản gặp nhiều khó khăn. Còn đối với người sử dụng nông sản làm nguyên liệu cho hoạt động sản xuất của mình (người mua) thì việc không ổn định nguyên liệu cũng là rủi ro mà họ thường gặp. Đó là lí do ban đầu xuất hiện hình thức mua bán hàng hoá giao sau. Về sau khi các nhà đầu tư nhìn nhận tham gia vào thị trường hàng hoá giao sau có thể thu được những khoản lợi nhuận nhất định. Mặc dù không có nhu cầu đối với hàng hoá nhưng họ vẫn tham gia vào quá trình này. Điều đó tạo điều kiện cho mua bán hàng hoá giao sau phát triển ở hình thức cao hơn.

1. Khái niệm mua bán hàng hóa giao sau

Mua bán hàng hoá giao sau là việc giao dịch, kí kết các hợp đồng về hàng hoá. Việc giao hàng và nhận tiền diễn ra vào thời gian ấn định trong tương lai. Mua bán hàng hoá giao sau gồm:

  • Giao dịch triển hạn
  • Giao dịch kì hạn
  • Giao dịch kì hạn tự chọn.
Giao dịch hàng hoá triển hạn

Thị trường hàng hóa giao sau

Giao dịch mà người bán và người mua thoả thuận, cam kết với nhau về việc mua bán, giao hàng và nhận tiền trong tương lai theo hợp đồng triển hạn. Với các quy định rất chặt chẽ về điều kiện đối với phẩm cấp, giá, số lượng hàng hoá được các bên xác định trước.

Giao dịch kì hạn

Hoạt động mua bán hàng hoá thông qua việc kí kết hợp đồng giữa người mua hoặc người bán với sở giao dịch hàng hoá.

Giao dịch quyền chọn

Hợp đồng giữa người mua và người bán. Trong đó người mua mua của người bán không phải là một hàng hoá (hiện vật) mà là quyền mua. Hoặc quyền bán hàng hoá với mức giá định trước. Người mua sau đó có quyền chọn. Hoặc không thực hiện việc mua hoặc bán hàng hoá đó nếu thấy giá cả của hàng hoá đó bất lợi cho mình.

Các hình thức giao dịch này được hình thành và phát triển theo hướng hạn chế tối đa những rủi ro cho người mua. Cũng như người bán trong kinh doanh nói chung và trong mua bán hàng hoá nói riêng.

Ở Việt Nam, với tư cách là giao dịch mang tính kinh doanh, mua bán hàng hoá giao sau đang ở trong tình trạng “thai nghén”. Có chăng trên thực tế chỉ mới giao dịch dưới hình thức giao dịch hàng hoá triển hạn.

2. Quan niệm về thị trường hàng hoá giao sau

Thị trường hàng hóa giao sau

Thị trường hàng hoá giao sau là thị trường giao dịch, kí kết các hợp đồng mua bán hàng hoá. Việc giao hàng và nhận tiền được diễn ra vào ngày ấn định trong tương lai. Như vậy, đây là thị trường mà ở đó diễn ra các hoạt động mua bán hàng hoá giao sau. Tức là loại hình thị trường mà ở đó người ta buôn bán, trao đổi với nhau không phải là các hàng hoá, sản phẩm trực tiếp giao ngay mà thông qua các hợp đồng cam kết mua bán. Còn việc giao hàng và nhận tiền được thực hiện trong tương lai. Số lượng, giá cả, phẩm cấp, hình thức giao nhận được cam kết theo các điều khoản cụ thể ghi trong hợp đồng.

Thị trường hàng hoá giao sau có những tính chất chung của thị trường mua bán hàng hoá. Bên cạnh đó thị trường mua bán hàng hoá giao sau cũng có những tính chất riêng của nó.

Cụ thể:

Thứ nhất, mục đích tham gia quan hệ thị trường hàng hoá giao sau của các chủ thể không giống nhau. Có những chủ thể tham gia với mục đích hạn chế rủi ro trong kinh doanh của mình. Chủ thể khác tham gia với mục đích đầu tư để kiếm lời. Cũng có những chủ thể tham gia để thực hiện dịch vụ nào đó.

Thứ hai, không phải mọi hàng hoá đều được mua bán trên thị trường này. Mà chỉ có những hàng hoá với những đặc thù mới có thể đưa ra trao đổi (chủ yếu là nông sản). Hàng hoá trao đổi ở đây không chỉ là hàng hoá tồn tại dưới hình thức hiện vật. Mà còn có những hàng hoá tồn tại dưới hình thức khác (quyền tài sản).

Thứ ba, đặc trưng của thị trường hàng hoá giao sau là phải có hợp đồng.

Đó là:
  • Hợp đồng triển hạn
  • Hợp đồng kì hạn
  • Hợp đồng quyền chọn
  • Hợp đồng tương lai.

Hợp đồng này phải là thoả thuận mang tính pháp lí. Là cơ sở pháp lí ràng buộc người bán với người mua trong hợp đồng. Ngoài ra, cách thức thực hiện các giao dịch trên thị trường mua bán hàng hoá giao sau cùng có những đặc thù của nó. Cụ thể, khi giao kết hợp đồng các bên chủ yếu tập trung thoả thuận về giá cả và kì hạn. Còn các điều khoản khác thường đã được chuẩn hoá. Các bên trao đổi với nhau không phải là hàng hoá, sản phẩm trực tiếp giao ngay mà thông qua các hợp đồng cam kết mua bán. Còn việc giao hàng và nhận tiền được thực hiện trong tương lai.

Thị trường triển hạn 

Là thị trường mà ở đó người ta mua bán các hợp đồng hàng đến. Thị trường triển hạn tồn tại và không ngừng phát triển một cách hoàn thiện từ việc tiêu chuẩn hoá các cam kết. Từ việc giao dịch một cách tự phát, không tập trung đến việc hình thành các địa điểm giao dịch có tổ chức.

Những yêu cầu này được đáp ứng bởi một thị trường có tổ chức chặt chẽ là thị trường kì hạn. Thị trường kì hạn chỉ cho phép giao dịch các hợp đồng triển hạn một cách có tổ chức và theo các điều khoản mẫu. Nghĩa là các hợp đồng được tiêu chuẩn hoá ở mức cao. Thị trường triển hạn là tiền thân của thị trường kì hạn.

Thị trường kì hạn

Là giai đoạn phát triển cao hơn của thị trường triển hạn. Sự hình thành và phát triển của thị trường kì hạn đã tiếp thu được tất cả những ưu việt. Đồng thời khắc phục được tất cả những hạn chế của thị trường triển hạn. Được thể hiện ở việc tiêu chuẩn hoá các hợp đồng triển hạn. Để tạo thành hợp đồng kì hạn với các điều khoản cụ thể và chặt chẽ hơn. Hơn nữa, thị trường kì hạn có tổ chức cao nên giảm bớt rủi ro. Và tăng tính thực thi hơn đối với các hợp đồng. Trong thị trường kì hạn, tất cả các giao dịch được thực hiện tại một nơi quy định (Sở Giao dịch Hàng hoá).

Vai trò của Sở giao dịch hàng hóa

Thị trường hàng hóa giao sau

Sở giao dịch hàng hoá kì hạn đóng vai trò là đơn vị trung gian. Chắp nối các nhu cầu mua và bán trong thị trường. Tại sở giao dịch, người giao dịch không chỉ mua bán các hợp đồng lần đầu tiên được mời chào. Mà còn mua đi, bán lại các hợp đồng đã được bán, mua. Toàn bộ các loại hình giao dịch mua đi bán lại này tạo nên khung cảnh nhộn nhịp và được gọi là giao dịch thứ cấp. Các giao dịch thứ cấp tỏ ra khá hấp dẫn, chiếm phần lớn trong các phiên giao dịch tại sở. Làm cho số hợp đồng kì hạn được trao đổi không ngừng tăng lên qua các năm tại Sở Giao dịch Hàng hóa. 

Thị trường tự chọn

Là thị trường diễn ra các giao dịch hợp đồng tự chọn. Thị trường tự chọn xuất hiện nhằm giải quyết một vấn đề thường xảy ra trong thực tế. 

Dựa vào tính chất, thị trường hàng hoá giao sau có thể được chia ra:
  • Thị trường ngoài sở giao dịch (OTC)
  • Thị trường có tố chức (qua sở giao dịch).

Thị trường có tổ chức

Thị trường hàng hoá giao sau là thị trường mua bán và kí kết các hợp đồng. Vì thế để duy trì sự ổn định thì việc mua bán, kí kết các hợp đồng phải được diễn ra ở Sở Giao dịch Hàng hoá giao sau. Đây là các trung tâm giao dịch của thị trường hàng hoá giao sau. Gồm sở giao dịch hàng hoá kì hạn, sở giao dịch hàng hoá tự chọn..Các Sở Giao dịch Hàng hoá giao sau trên thực tế điều hành. Hoặc các giao dịch kì hạn hoặc các giao dịch quyền chọn hoặc cả hai. Tại Sở giao dịch, các hợp đồng kì hạn và quyền chọn được thiết lập một cách có tổ chức và theo quy định. Nghĩa là các hợp đồng được tiêu chuẩn hoá ớ mức cao.

Tuy nhiên, để có Sở Giao dịch Hàng hoá cần thiết phải đáp ứng các yêu cầu như:

1) Phải có số lượng lớn các bên tham gia thị trường nhưng không có bên nào có khả năng ấn định giá;

2) Các hợp đồng phải được chuẩn hoá đối với chất lượng và số lượng, thời hạn và các điều khoản khác;

3) Phải có sự quản lý nghiêm ngặt về chất lượng hàng hoá;

 4) Phải có thị trường giao ngay được tổ chức tốt với việc phân phát một cách nhanh chóng và chính xác các thông tin về giá cả, khối lượng hàng hoá,

5) Phải có phòng thanh toán bù trừ có hiệu quả, có năng lực để quản lí rủi ro với đối tác và thực hiện việc thanh toán.

————
Tìm hiểu thêm giao dịch hàng hóa phái sinh: https://sanhanghoa24h.com/huong-dan-su-dung-website-sanhanghoa24h/
————
Đăng kí mở tài khoản giao dịch và nhận tư vấn miễn phí: https://sanhanghoa24h.com/mo-tai-khoan-mien-phi/
Hotline/Zalo tín hiệu xuyên suốt: 0906 543 852
————
Tải app xem giá
Adnroid: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sanhanghoa24h.trading
iOs: https://apps.apple.com/us/app/s%C3%A0n-h%C3%A0ng-ho%C3%A1-24h/id1501459410?ls=1
————

Đầu Tư TVT
Trụ sở chính: 12/01 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai
Chi nhánh Đà Nẵng: Tầng 1 tòa nhà Đường Việt, số 30 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu, Đà Nẵng

 

Chia sẻ lên

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG GIAO DỊCH CHƯA ?

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn

Call Now