fbpx

Nhận định xu hướng 28/06: Xu hướng trung hạn đang giảm giá

 • Xu hướng trung hạn đang giảm giá.
 • Vùng kháng cự 589 – 604
 • Vùng hỗ trợ 518 – 533
 • Giá đang phản ứng với vùng hỗ trợ, quan sát vùng này nếu giá có tín hiệu đảo chiều có thể buy lên vùng kháng cự, nếu giá phá qua có thể sell về vùng 473 – 488
 • Nhà đầu tư theo dõi tín hiệu từ phòng phân tích.

 • Xu hướng trung hạn đang giảm giá.
 • Vùng kháng cự 377 – 384
 • Vùng hỗ trợ 345 – 352
 • Giá đang phản ứng với vùng hỗ trợ quan sát vùng này nếu có tín hiệu đảo chiều có thể buy lên vùng kháng cự, nếu giá phá qua có thể sell về vùng 318 – 325
 • Nhà đầu tư theo dõi tín hiệu từ phòng phân tích.

 • Xu hướng trung hạn đang giảm giá.
 • Vùng kháng cự 61.45 – 62.65
 • Vùng hỗ trợ 53.40 – 54.60
 • Giá đã phản ứng với vùng kháng cự và bật xuống, có thể tìm điểm sell ở ngắn hạn để sell về vùng hỗ trợ.
 • Nhà đầu tư theo dõi tín hiệu từ phòng phân tích.

 • Xu hướng trung hạn đang giảm giá.
 • Vùng kháng cự 1349 – 1369
 • Vùng hỗ trợ 1259 – 1277
 • Giá đang phản ứng với vùng hỗ trợ, quan sát vùng này nếu giá có tín hiệu đảo chiều có thể buy lên vùng kháng cự, nếu giá phá qua có thể sell về vùng 1184 – 1202
 • Nhà đầu tư theo dõi tín hiệu từ phòng phân tích.
Chia sẻ lên

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG GIAO DỊCH CHƯA ?

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn

Call Now