fbpx

Nhận định 25/8: Xu hướng trung hạn đang tăng giá

ZWAZ21

 • Xu hướng trung hạn đang tăng giá.
 • Vùng kháng cự 755 – 762
 • Vùng hỗ trợ 722 – 727
 • Giá hiện tại đang tích lũy tại vùng trend giảm ngắn hạn, RSI cũng đang phản ứng ở vùng 50 cần đứng ngoài quan sát đợi tín hiệu rõ ràng hơn.

ZSEX21

 • Xu hướng trung và ngắn hạn đang giảm giá.
 • Vùng kháng cự 1329 – 1341
 • Vùng hỗ trợ 1247 – 1258
 • Giá hiện tại đang nằm trong trend hồi ngắn hạn và đang phản ứng với vùng kháng cự, RSI đang tiệm cận vùng quá mua, quan sát gia phá qua trend có thể canh sell về vùng hỗ trợ.

 ZLEV21

 • Xu hướng trung và ngắn hạn đang giảm giá.
 • Vùng kháng cự 50.35 – 61.20
 • Vùng hỗ trợ 52.42 – 53.43
 • Giá hiện tại đang nằm trong trend hồi ngắn hạn và đang phản ứng với vùng kháng cự, RSI đang tiệm cận vùng quá mua, quan sát gia phá qua trend có thể canh sell về vùng hỗ trợ.

ZMEV21

 • Xu hướng trung hạn đang đi ngang.
 • Vùng kháng cự 359.2 – 363
 • Vùng hỗ trợ 343 – 347
 • Giá hiện tại đang đi ngang nên quý nhà đầu tư có thể giao dịch rủi ro sell ở vùng kháng cự và buy ở vùng hỗ trợ, vì đây là vùng rủi ro nên mọi người cần đặt SL trên vùng kháng cự và dưới vùng hỗ trợ khi vào vị thế.

ZCEZ21

 • Xu hướng trung hạn đang giảm giá.
 • Vùng kháng cự 562 – 570
 • Vùng hỗ trợ 533 – 542
 • Giá hiện tại đang phản ứng vói vùng kháng cự và có tín hiệu phân kỳ trên RSI kỳ vọng 1 nhịp hồi ngắn hạn, quý nhà có thể canh buy tại vùng này lên vùng kháng cự.

Chú ý:  Xu hướng dài hạn vẫn là tăng giá nên cần bám sát các lệnh sell ngược xu hướng chính, mọi người nhớ đặt TP SL khi vào vị thế giao dịch.

Chia sẻ lên

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG GIAO DỊCH CHƯA ?

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn

Call Now