fbpx

Nhận định 24/9: Xu hướng dài hạn đang tăng giá

ZWAZ21

 • Xu hướng dài hạn đang tang giá.
 • Vùng kháng cự 730 – 735
 • Vùng hỗ trợ 679 – 684
 • Giá hiện tại đang tiền về gần vùng kháng cự và RSI đang phản ứng với vùng quá mua, cần đứng ngoài quan sát tín hiệu rõ ràng hơn.

ZSEX21

 • Xu hướng trung và ngắn hạn đang giảm giá.
 • Vùng kháng cự 1296 – 1303
 • Vùng hỗ trợ 1247 – 1257
 • Giá đang phản ứng với vùng trend giảm và RSI đang tiền về vùng quá mua, cần đừng ngoài quan sát đợi tín hiệu rõ ràng hơn.

ZLEV21

 • Xu hướng trung và ngắn hạn đang giảm giá.
 • Vùng kháng cự 67 – 68
 • Vùng hỗ trợ 52.40 – 53.40
 • Giá hiện tại đnag tiên về gần tới vùng kênh giá và RSI đang tiền về vùng quá mua, cần đứng ngoài quan sát đợi tín hiệu rõ ràng hơn.

ZMEV21

 • Xu hướng trung và ngắn hạn đang giảm giá.
 • Vùng kháng cự 340 – 346
 • Vùng hỗ trợ 316.5 – 322.5
 • Giá hiện tại đang đi trong mô hình tích lũy, và RSI đang phản ứng quanh vùng 50 cần đứng ngoài quan sát đợi tín hiệu rõ ràng hơn
Chia sẻ lên

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG GIAO DỊCH CHƯA ?

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn

Call Now