fbpx

Nhận định 03/9: Xu hướng trung hạn đang giảm giá

ZWAZ21

 • Xu hướng trung hạn đang giảm giá.
 • Vùng kháng cự 722 – 727
 • Vùng hỗ trợ 700 – 705
 • Giá đang nằm trong trend giảm RSI đang phản ứng trong vùng 50, giá đang đi về cuối biên độ giảm, cần đứng ngoài quan sát đợi tín hiệu rõ ràng hơn.

ZSEX21

 • Xu hướng trung và ngắn hạn đang giảm giá.
 • Vùng kháng cự 1329 – 1341
 • Vùng hỗ trợ 1247 – 1258
 • Giá hiện tại đang tiến về gần tới vùng hỗ trợ RSI đang phản ứng vùng 50, và giá đang về cuối biên độ giảm, cần đứng ngoài quan sát đợi tín hiệu rõ ràng hơn.

ZLEV21

 • Xu hướng trung và ngắn hạn đang giảm giá.
 • Vùng kháng cự 50.35 – 61.20
 • Vùng hỗ trợ 56.57 – 57.43
 • Giá hiện tại đang phản ứng với vùng hỗ trợ và nằm trong kênh giảm ngắn hạn, giá đang về cuối biên độ giảm, cần đứng ngoài quan sát đợi tín hiệu rõ ràng hơn.

ZMEV21

 • Xu hướng trung hạn đang giảm giá
 • Vùng kháng cự 343 – 347
 • Vùng hỗ trợ 317.5 – 321.5
 • Giá hiện tại đã phá qua vùng kháng cự xác nhận 1 nhịp giảm nữa, quan sát giá test lại vùng kháng cự có thể canh sell tiếp tục xu hướng.

ZCEZ21

 • Xu hướng trung hạn đang giảm giá.
 • Vùng kháng cự 556 – 565
 • Vùng hỗ trợ 500 – 514
 • Giá hiện tại đang tiền về gần tới vùng hỗ trợ RSI đang phản ứng với vùng 50, giá đang về cuối biên độ giảm, cần đứng ngoài quan sát đợi tín hiệu rõ ràng hơn.

Chú ý:  Xu hướng dài hạn vẫn là tăng giá nên cần bám sát các lệnh sell ngược xu hướng chính, mọi người nhớ đặt TP SL khi vào vị thế giao dịch.

Chia sẻ lên

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG GIAO DỊCH CHƯA ?

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn

Call Now