fbpx

Ngô CBOT có thể kiểm tra hỗ trợ ở mức $ 625.25

SINGAPORE, ngày 15 tháng 8 (Reuters) – Ngô CBOT có thể kiểm tra mức hỗ trợ ở mức 625.50 đô la cho mỗi giạ, mức phá vỡ dưới đây có thể mở đường hướng tới 617.50 đô la đến phạm vi 620.75 đô la.

Sau khi không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự ở mức $ 640, hợp đồng đã phá vỡ mức hỗ trợ ở mức $ 632.75. Hỗ trợ tiếp theo sẽ ở mức $ 625.25

Xu hướng tăng từ $ 583 rõ ràng có thể được chia thành năm sóng. Cấu trúc như vậy và sự biến động tăng đột ngột vào ngày 12 tháng 8 cho thấy rõ ràng rằng sóng (c) đã hoàn thành.

Mục tiêu ngay lập tức có thể là $ 620.75, gần đáy của sóng 4, trong khi mục tiêu tích cực là $ 583, đáy của sóng (b).

Việc phá vỡ trên $ 632.75có thể dẫn đến mức tăng lên $ 640. Trên biểu đồ hàng ngày, mô hình người treo cổ hình thành vào ngày 12 tháng 8, sau bảy thanh nến trắng từ ngày 3 tháng 8. Nó gợi ý một sự điều chỉnh thích hợp hoặc sự đảo ngược của xu hướng tăng ngắn từ $ 5,83.

Chia sẻ lên

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG GIAO DỊCH CHƯA ?

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn

Call Now