fbpx

Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và kim loại LME tại MXV (18/10/2021)

Kính gửi : Quý Khách hàng, Đầu Tư TVT gửi đến Quý Khách hàng thông báo vv Ban hành các mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và giao dịch kim loại LME tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 18/10/2021.

Thông báo thay đổi ký quỹ sản phẩm Quặng sắt (FEF) (15/10/2021)

Kính gửi: Quý Thành viên, Đầu Tư TVT thông báo tới Quý Khách hàng vv thay đổi mức ký quỹ ban đầu sản phẩm Quặng sắt (FEF) tăng từ 2,310 USD lên 2,420 USD, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 15/10/2021.

Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại MXV (19/10/2021)

Kính gửi Quý Khách hàng, Đầu Tư TVT gửi Quý Khách hàng Thông báo số 523/TB/MXV ngày 12/10/2021 vv Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam vào ngày 19/10/2021 (thứ ba).  

Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại MXV

Kính gửi Quý Khách hàng, Đầu Tư TVT gửi Quý Khách hàng Quyết định 520/QĐ/TGĐ-MXV  và Quyết định số 522/QĐ/TGĐ-MXV ngày 11/10/2021 vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, mứcký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.  

Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên và ngày giao dịch cuối cùng

Kính gửi: Quý Khách hàng,   Đầu Tư TVT xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng.

Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Kính gửi: Quý Khách hàng, Đầu Tư TVT gửi đến Quý Khách hàng Ban hành các mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 11/10/2021.

Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa Kim loại LME tại MXV

Kính gửi Quý Khách hàng, Đầu Tư TVT gửi Quý Khách hàng Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa Kim loại LME tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên và ngày giao dịch cuối cùng

Kính gửi: Quý Khách hàng, Đầu Tư TVT xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng.

Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và liên kỳ hạn tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Kính gửi : Quý Khách hàng, Đầu Tư TVT gửi đến Quý Khách hàng vv Ban hành các mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và giao dịch liên kỳ hạn tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 07/10/2021.  

Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên và ngày giao dịch cuối cùng

Kính gửi: Quý Khách hàng, Đầu Tư TVT xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng.

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG GIAO DỊCH CHƯA ?

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn

Call Now