fbpx

Thông Báo: Thay Đổi Thời Gian Giao Dịch từ ngày 03/10/2022

Kính gửi Quý Khách Hàng, Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi thời gian giao dịch của các Hợp Đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.  

Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa 16/09/2022

Kính gửi Quý Khách Hàng, Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa: Tham khảo ký quỹ : Tại đây.    

Thông Báo Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam ngày 23/09/2022.

Kính gửi Quý Khách Hàng, Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV) thông báo lịch nghỉ giao dịch của một số mặt hàng hiện đang niêm yết giao dịch tại MXV.

Thông Báo Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam ngày 19/09/2022.

Kính gửi Quý Khách Hàng, Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV) thông báo lịch nghỉ giao dịch của một số mặt hàng hiện đang niêm yết giao dịch tại MXV.

Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa 09/09/2022

Kính gửi Quý Khách Hàng, Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa: Tham khảo ký quỹ : Tại đây.

Thông Báo Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam ngày 16/09/2022.

Kính gửi Quý Khách Hàng, Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV) thông báo lịch nghỉ giao dịch của một số mặt hàng hiện đang niêm yết giao dịch tại MXV.

Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa 08/09/2022

Kính gửi Quý Khách Hàng, Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa: Tham khảo ký quỹ : Tại đây.    

[TUYỂN DỤNG]

ĐẦU TƯ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TVT TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ – CÔNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG :  Ứng viên bấm vào link sau để xem các vị trí tuyển dụng. Bấm vào đây 🔥🔥 Bạn có đam mê, hiểu biết về Hàng Hóa Phái Sinh, các sản phẩm […]

Thông Báo Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam ngày 05/09/2022.

Kính gửi Quý Khách Hàng, Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV) thông báo lịch nghỉ giao dịch của một số mặt hàng hiện đang niêm yết giao dịch tại MXV.

Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa 25/08/2022

Kính gửi Quý Khách Hàng, Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa:

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG GIAO DỊCH CHƯA ?

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn

Call Now