fbpx

Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa 14/04/2023

Kính gửi Quý Khách Hàng, Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa: Tham khảo ký quỹ : Tại đây.

Thông Báo: Thay Đổi Thời Gian Giao Dịch từ ngày 08/03/2023

Kính gửi Quý Khách Hàng, Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi thời gian giao dịch của các Hợp Đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.

Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa 07/03/2023

Kính gửi Quý Khách Hàng, Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa: Tham khảo ký quỹ : Tại đây.

Thông Báo: Nghỉ Giao Dịch một số mặt hàng tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa từ ngày 20/02/2023

Kính gửi Quý Khách Hàng, Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc nghỉ giao dịch của một số mặt hàng tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.

Thông Báo: Nghỉ Giao Dịch một số mặt hàng tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa từ ngày 23/12/2022

Kính gửi Quý Khách Hàng, Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc nghỉ giao dịch của một số mặt hàng tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.

Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa 07/12/2022

Kính gửi Quý Khách Hàng, Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa: Tham khảo ký quỹ : Tại đây.

Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa 05/12/2022

Kính gửi Quý Khách Hàng, Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa: Tham khảo ký quỹ : Tại đây.  

Thông Báo: Nghỉ Giao Dịch một số mặt hàng tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa từ ngày 24/11/2022

Kính gửi Quý Khách Hàng, Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc nghỉ giao dịch của một số mặt hàng tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.

Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa 04/11/2022

Kính gửi Quý Khách Hàng, Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa: Tham khảo ký quỹ : Tại đây.

Thông Báo: Thay Đổi Biên Độ Giá Giao Dịch từ ngày 27/10/2022

Kính gửi Quý Khách Hàng, Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi biên độ giá giao dich của các Hợp Đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG GIAO DỊCH CHƯA ?

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn

Call Now