fbpx

KHÔ ĐẬU TƯƠNG (ZME)

1. ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Khô đậu tương CBOT Mã hàng hóa ZME Độ lớn hợp đồng 100 tấn thiếu  (~ 91 tấn) / Lot Đơn vị yết giá USD / tấn thiếu  Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6:  • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) Bước giá […]

DẦU ĐẬU TƯƠNG (ZLE)

1. ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Dầu đậu tương CBOT Mã hàng hóa ZLE Độ lớn hợp đồng 60 000 pound / Lot Đơn vị yết giá cent / pound Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6:  • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) Bước giá 0.01 cent /pound […]

ĐẬU TƯƠNG MINI (XB)

1. ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Đậu tương CBOT Mã hàng hóa XB Độ lớn hợp đồng 1000 giạ / lot Đơn vị yết giá cent / giạ Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) Bước giá 0.125 cent […]

ĐẬU TƯƠNG (ZSE)

1. ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Đậu tương CBOT Mã hàng hóa ZSE Độ lớn hợp đồng 5000 giạ / Lot Đơn vị yết giá cent / giạ Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) Bước giá 0.25 […]

LÚA MỲ MINI (XW)

1. ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Lúa mì Chicago Soft Red Winter CBOT Mã hàng hóa XW Độ lớn hợp đồng 1000 giạ / Lot Đơn vị yết giá cent / giạ Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau)  Bước giá 0.125 cent / […]

LÚA MỲ (ZWA)

1. ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Lúa mì Chicago Soft Red Winter CBOT Mã hàng hóa ZWA Độ lớn hợp đồng 5000 giạ / Lot  Đơn vị yết giá cent / giạ Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau)  Bước giá 0.25 […]

NGÔ MINI (XC)

1. ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Ngô CBOT Mã hàng hóa XC  Độ lớn hợp đồng 1000 giạ / Lot   Đơn vị yết giá cent / giạ Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau)  Bước giá 0.125 cent / giạ Tháng […]

NGÔ (ZCE)

1. ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Ngô CBOT Mã hàng hóa ZCE Độ lớn hợp đồng 5000 giạ / Lot   Đơn vị yết giá cent / giạ Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6:  • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) Bước giá 0.25 cent / giạ Tháng […]

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG GIAO DỊCH CHƯA ?

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn

Call Now