fbpx

CÀ PHÊ ARABICA (KCE)

1. ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Cà phê Arabica ICE US (Coffee C) Mã hàng hóa KCE Độ lớn hợp đồng 37 500 pounds / Lot Đơn vị yết giá cent / pound Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6: 16:15 – 0:30 (ngày hôm sau) Bước giá 0.05 cent / pound Tháng […]

CÀ PHÊ ROBUSTA (LRC)

1. ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Cà phê Robusta ICE Mã hàng hóa LRC Độ lớn hợp đồng 10 tấn / lot Đơn vị yết giá USD / tấn Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6: 16:00 – 23:30 Bước giá 1 USD / tấn Tháng đáo hạn Tháng 1, 3 5,7, 9, […]

CACAO (CCE)

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Cacao ICE US Mã hàng hóa CCE Độ lớn hợp đồng 10 tấn / lot Đơn vị yết giá USD / tấn Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6: 15:45 – 00:30 (ngày hôm sau) Bước giá 1 USD / tấn Tháng đáo hạn Tháng 3, 5, 7, […]

ĐƯỜNG (SBE)

1. ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Đường 11 ICE US Mã hàng hóa SBE Độ lớn hợp đồng 112 000 pound/ lot Đơn vị yết giá cent / pound Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6: 14:30 – 00:00 (ngày hôm sau) Bước giá 0.01 cent / pound Tháng đáo hạn Tháng 3, […]

BÔNG (CTE)

1. ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Bông Loại 2 ICE US Mã hàng hóa CTE Độ lớn hợp đồng 50 000 pound/ lot Đơn vị yết giá cent / pound Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6: 8:00 – 01:20 (ngày hôm sau) Bước giá 0.01 cent / pound Tháng đáo hạn Tháng […]

CAO SU RSS3 (TRU)

1. ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Cao su RSS3 TOCOM Mã hàng hóa TRU Độ lớn hợp đồng 5 tấn/ lot Đơn vị yết giá JPY / kg Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 06:45 – 13:10 • Phiên 2: 14:30 – 16:55 Bước giá 0.1 JPY / kg […]

CAO SU TSR20 (ZFT)

1. ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Cao su TSR20 SICOM Mã hàng hóa ZFT Độ lớn hợp đồng 5 tấn/ lot Đơn vị yết giá cent / kg Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6: 06:55 – 17:00 Bước giá 0.1 cent / kg Tháng đáo hạn 12 tháng liên tiếp Ngày đăng […]

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG GIAO DỊCH CHƯA ?

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn

Call Now