fbpx

Tin tức thị trường 15/10: Xu hướng trung hạn đang tăng giá

ZWAZ21 Xu hướng trung hạn đang tăng giá. Vùng kháng cự 730 – 736 Vùng hỗ trợ 700 – 707 Giá hiện tại đã phá lại qua vùng trend tăng kỳ vọng sẽ còn 1 nhịp giảm ngắn hạn nữa, có thể canh sell khi giá test lại vùng kháng cự. ZSEX21 Xu hướng trung […]

Nhận định 14/10: Xu hướng trung hạn đang tăng giá

ZWAZ21 Xu hướng trung hạn đang tăng giá. Vùng kháng cự 730 – 736 Vùng hỗ trợ 678 – 685 Giá hiện tại đang phản ứng với vùng trend RSI đang phản ứng với vùng quá bán tín hiệu hiện tại không tốt cần đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu rõ ràng hơn. ZSEX21 […]

Nhận định 13/10: Xu hướng trung hạn đang tăng giá

ZWAZ21 Xu hướng trung hạn đang tăng giá. Vùng kháng cự 781 – 788 Vùng hỗ trợ 730 – 736 Giá hiện tại đang phản ứng với vùng hỗ trợ và nằm trong kênh hồi, RSI đang phản ứng tại vùng 50 có thể canh buy khi giá phá qua kênh hồi. ZSEX21 Xu hướng […]

Nhận định 12/10: Xu hướng trung hạn đang tăng giá

ZWAZ21 Xu hướng trung hạn đang tăng giá. Vùng kháng cự 781 – 788 Vùng hỗ trợ 730 – 736 Giá hiện tại đang phản ứng với vùng hỗ trợ, RSI đang phản ứng với vùng quá bán, có thể canh buy ở vùng giá này. ZSEX21 Xu hướng trung và ngắn hạn đang giảm […]

Nhận định 11/10: Xu hướng trung hạn đang giảm giá

ZWAZ21 Xu hướng trung hạn đang tăng giá. Vùng kháng cự 781 – 788 Vùng hỗ trợ 730 – 736 Giá hiện tại đang phản ứng với vùng hỗ trợ, RSI đang phản ứng với vùng quá bán, có thể canh buy ở vùng giá này. ZSEX21 Xu hướng trung và ngắn hạn đang giảm […]

Nhận định 08/10: Xu hướng trung hạn đang giảm giá

ZWAZ21 Xu hướng trung hạn đang tăng giá. Vùng kháng cự 781 – 788 Vùng hỗ trợ 730 – 736 Giá hiện tại đã phá qua vùng hỗ trợ xác nhận 1 nhịp tăng mới, RSI đang test lại vùng hỗ trợ, quan sát giá test lại vùng hỗ trợ có thể canh buy. ZSEX21 […]

Nhận định 07/10: Xu hướng trung hạn đang giảm giá

ZWAZ21 Xu hướng trung hạn đang tăng giá. Vùng kháng cự 781 – 788 Vùng hỗ trợ 730 – 736 Giá hiện tại đã phá qua vùng hỗ trợ xác nhận 1 nhịp tăng mới, RSI đang test lại vùng hỗ trợ, quan sát giá test lại vùng hỗ trợ có thể canh buy. ZSEX21 […]

Nhận định 06/10: Xu hướng trung hạn đang tăng giá

ZWAZ21 Xu hướng trung hạn đang tăng giá. Vùng kháng cự 781 – 788 Vùng hỗ trợ 730 – 736 Giá hiện tại đã phá qua vùng hỗ trợ xác nhận 1 nhịp tăng mới, RSI đang test lại vùng hỗ trợ, quan sát giá test lại vùng hỗ trợ có thể canh buy. ZSEX21 […]

Nhận định 04/10: Xu hướng trung hạn đang tăng giá

ZWAZ21 Xu hướng trung hạn đang tăng giá. Vùng kháng cự 781 – 788 Vùng hỗ trợ 730 – 736 Giá hiện tại đã phá qua vùng hỗ trợ xác nhận 1 nhịp tăng mới, RSI đang phản ứng với vùng quá mua, quý nhà đầu tư có thể canh sell mạo hiểm về vùng […]

Nhận định 01/10: Xu hướng trung hạn đang giảm giá

ZWAZ21 Xu hướng trung hạn đang giảm giá. Vùng kháng cự 730 – 734 Vùng hỗ trợ 702 – 707 Giá hiện tại đã đi đủ biên độ và đang phản ứng với vùng kháng cự, RSI đang phản ứng với vùng quá mua, cần đứng ngoài quan sát tín hiệu rõ ràng hơn. ZSEX21 […]

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG GIAO DỊCH CHƯA ?

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn

Call Now