fbpx

CACAO (CCE)

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG

Hàng hóa giao dịch Cacao ICE US
Mã hàng hóa CCE
Đ ln hđng 10 tấn / lot
Đơn v yết giá USD / tấn
Thi gian giao dch Thứ 2 – Thứ 6:

15:45 – 00:30 (ngày hôm sau)

Bước giá 1 USD / tấn
Tháng đáo hn Tháng 3, 5, 7, 9, 12
Ngày đăng ký giao nhn 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đu tiên 10 ngày làm việc trước ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn
Ngày giao dch cui cùng 11 ngày làm việc trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn
Ký quỹ  Theo quy định của MXV 

Giới hạn vị thế  Theo quy định của MXV 

Biên độ giá

Không quy định
Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất 

Tiêu chuẩn chất lượng  Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới
Chia sẻ lên
Chia sẻ lên

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG GIAO DỊCH CHƯA ?

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn

Call Now