fbpx
Tỷ giá USD ngày 03/24/2023 theo ngân hàng BIDV là 1USD = 23,760 VND
STT Tên hàng hoá Mã giao dịch Nhóm hàng hoá Ký quỹ ban đầu Sở giao dịch nước ngoài liên thông
1 Dầu đậu tương ZLE Nông sản 2,970 USD ~ 70,567,200 VND CBOT
2 Đậu tương ZSE Nông sản 3,630 USD ~ 86,248,800 VND CBOT
3 Đậu tương mini XB Nông sản 726 USD ~ 17,249,760 VND CBOT
4 Gạo thô CBOT ZRE Nông sản 1,540 USD ~ 36,590,400 VND CBOT
5 Khô đậu tương ZME Nông sản 2,530 USD ~ 60,112,800 VND CBOT
6 Lúa mỳ ZWA Nông sản 3,300 USD ~ 78,408,000 VND CBOT
7 Lúa mỳ mini XW Nông sản 660 USD ~ 15,681,600 VND CBOT
8 Lúa mì Kansas CBOT KWE Nông sản 3,410 USD ~ 81,021,600 VND CBOT
9 Ngô ZCE Nông sản 2,310 USD ~ 54,885,600 VND CBOT
10 Ngô mini XC Nông sản 462 USD ~ 10,977,120 VND CBOT
11 Dầu cọ thô MPO Nguyên liệu Công nghiệp 2,462 USD ~ 58,492,130 VND BMDX
12 Cà phê Robusta LRC Nguyên liệu Công nghiệp 1,639 USD ~ 38,942,640 VND ICE EU
13 Đường trắng QW Nguyên liệu Công nghiệp 1,969 USD ~ 46,783,440 VND ICE EU
14 Bông sợi CTE Nguyên liệu Công nghiệp 4,950 USD ~ 117,612,000 VND ICE US
15 Cacao CCE Nguyên liệu Công nghiệp 1,573 USD ~ 37,374,480 VND ICE US
16 Cà phê Arabica KCE Nguyên liệu Công nghiệp 7,425 USD ~ 176,418,000 VND ICE US
17 Đường SBE Nguyên liệu Công nghiệp 1,478 USD ~ 35,117,280 VND ICE US
18 Cao su RSS3 TRU Nguyên liệu Công nghiệp 369 USD ~ 8,763,401 VND OSE
19 Cao su TSR20 ZFT Nguyên liệu Công nghiệp 440 USD ~ 10,454,400 VND SGX
20 Bạc SIE Kim loại 8,250 USD ~ 196,020,000 VND COMEX
21 Bạc mini MQI Kim loại 4,125 USD ~ 98,010,000 VND COMEX
22 Bạc micro MQI Kim loại 1,650 USD ~ 39,204,000 VND COMEX
23 Đồng CPE Kim loại 5,500 USD ~ 130,680,000 VND COMEX
24 Đồng mini MQC Kim loại 2,750 USD ~ 65,340,000 VND COMEX
25 Đồng micro MHG Kim loại 550 USD ~ 13,068,000 VND COMEX
26 Bạch kim PLE Kim loại 3,080 USD ~ 73,180,800 VND NYMEX
27 Quặng sắt FEF Kim loại 1,760 USD ~ 41,817,600 VND SGX
28 Nhôm LME LALZI AHD Kim loại 5,400 USD ~ 128,304,000 VND LME
29 Chì LME LEDZ/PBD Kim loại 4,050 USD ~ 96,228,000 VND LME
30 Thiếc LME LTIZ/ SND Kim loại 22,475 USD ~ 534,006,000 VND LME
31 Đồng LME LDKZ/ CAD Kim loại 15,850 USD ~ 376,596,000 VND LME
32 Kẽm LME LZHZI ZDS Kim loại 8,375 USD ~ 198,990,000 VND LME
33 Niken LME LNIZ / NID Kim loại 28,590 USD ~ 679,298,400 VND LME
STT Tên hàng hoá Mã giao dịch Nhóm hàng hoá Ký quỹ ban đầu Sở giao dịch nước ngoài liên thông
1 Dầu đậu tương ZLE Nông sản 3,564 USD ~ 84,680,640 VND CBOT
2 Đậu tương ZSE Nông sản 4,356 USD ~ 103,498,560 VND CBOT
3 Đậu tương mini XB Nông sản 871 USD ~ 20,699,712 VND CBOT
4 Gạo thô CBOT ZRE Nông sản 1,848 USD ~ 43,908,480 VND CBOT
5 Khô đậu tương ZME Nông sản 3,036 USD ~ 72,135,360 VND CBOT
6 Lúa mỳ ZWA Nông sản 3,960 USD ~ 94,089,600 VND CBOT
7 Lúa mỳ mini XW Nông sản 792 USD ~ 18,817,920 VND CBOT
8 Lúa mì Kansas CBOT KWE Nông sản 4,092 USD ~ 97,225,920 VND CBOT
9 Ngô ZCE Nông sản 2,772 USD ~ 65,862,720 VND CBOT
10 Ngô mini XC Nông sản 554 USD ~ 13,172,544 VND CBOT
11 Dầu cọ thô MPO Nguyên liệu Công nghiệp 2,954 USD ~ 70,190,556 VND BMDX
12 Cà phê Robusta LRC Nguyên liệu Công nghiệp 1,967 USD ~ 46,731,168 VND ICE EU
13 Đường trắng QW Nguyên liệu Công nghiệp 2,363 USD ~ 56,140,128 VND ICE EU
14 Bông sợi CTE Nguyên liệu Công nghiệp 5,940 USD ~ 141,134,400 VND ICE US
15 Cacao CCE Nguyên liệu Công nghiệp 1,888 USD ~ 44,849,376 VND ICE US
16 Cà phê Arabica KCE Nguyên liệu Công nghiệp 8,910 USD ~ 211,701,600 VND ICE US
17 Đường SBE Nguyên liệu Công nghiệp 1,774 USD ~ 42,140,736 VND ICE US
18 Cao su RSS3 TRU Nguyên liệu Công nghiệp 443 USD ~ 10,516,081 VND OSE
19 Cao su TSR20 ZFT Nguyên liệu Công nghiệp 528 USD ~ 12,545,280 VND SGX
20 Bạc SIE Kim loại 9,900 USD ~ 235,224,000 VND COMEX
21 Bạc mini MQI Kim loại 4,950 USD ~ 117,612,000 VND COMEX
22 Bạc micro MQI Kim loại 1,980 USD ~ 47,044,800 VND COMEX
23 Đồng CPE Kim loại 6,600 USD ~ 156,816,000 VND COMEX
24 Đồng mini MQC Kim loại 3,300 USD ~ 78,408,000 VND COMEX
25 Đồng micro MHG Kim loại 660 USD ~ 15,681,600 VND COMEX
26 Bạch kim PLE Kim loại 3,696 USD ~ 87,816,960 VND NYMEX
27 Quặng sắt FEF Kim loại 2,112 USD ~ 50,181,120 VND SGX
28 Nhôm LME LALZI AHD Kim loại 6,480 USD ~ 153,964,800 VND LME
29 Chì LME LEDZ/PBD Kim loại 4,860 USD ~ 115,473,600 VND LME
30 Thiếc LME LTIZ/ SND Kim loại 26,970 USD ~ 640,807,200 VND LME
31 Đồng LME LDKZ/ CAD Kim loại 19,020 USD ~ 451,915,200 VND LME
32 Kẽm LME LZHZI ZDS Kim loại 10,050 USD ~ 238,788,000 VND LME
33 Niken LME LNIZ / NID Kim loại 34,308 USD ~ 815,158,080 VND LME

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG GIAO DỊCH CHƯA ?

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn

Call Now