fbpx
Theo TradingView

QUY TRÌNH GIAO DỊCH NHANH CHÓNG

1

Khách hàng cung cấp các thông tin bao gồm (CMND, Email, SĐT…)

2

TVT hoàn thiện hợp đồng và mở tài khoản giao dịch cho khách hàng.

3

Khách hàng nhận thông tin tài khoản giao dịch qua Email của Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam (MXV).

4

Khách hàng nộp tiền ký quỹ (và các khoản chi phí) vào tài khoản của TVT.

5

Khách hàng thực hiện giao dịch trực tiếp trên phần mềm CQG, M-System.

0
Đối tác
0
Khách hàng
0
Thanh toán cho đối tác (triệu/tháng)
0
Thanh toán cao nhất (triệu/tháng)

Call Now